cis pospolity (taxus baccata fastigiata robusta)

Cis pospolity 'Fastigiata Robusta’ jest wielopędowym krzewem o wąskim, kolumnowym pokroju i umiarkowanym tempie wzrostu,. Roślina przypomina odmianę 'Fastigiata’ ale jest od niej nieco węższa, ma dłuższe igły i bardziej nieregularną powierzchnię korony.